Zdravljenje raka pljuč

Zdravljenje raka pljuč lahko poteka z operacijo, obsevanjem ali s sistemsko terapijo (kemoterapija, tarčna zdravila in imunoterapija). Zdravljenje je pogosto kombinacija več načinov, ki se dopolnjujejo s podpornim zdravljenjem (protibolečinska terapija, zdravila proti slabosti ipd.).

Zdravljenje napredovale bolezni je kompleksno, prepletajo se sistemsko, lokalno in simptomatsko zdravljenje. Namen zdravljenja napredovale bolezni je dobra kvaliteta ob podaljšanemu življenju.

Meni