KOPA GOLNIK

OI LJUBLJANA

UKC LJUBLJANA

UKC MARIBOR

SB TOPOLŠICA

SB CELJE

SB PTUJ

SB NOVO MESTO

SB BREŽICE

SB IZOLA

SB NOVA GORICA

SB MURSKA SOBOTA

SB JESENICE

SB SLOVENJ GRADEC

KOPA GOLNIK

OI LJUBLJANA

UKC LJUBLJANA

UKC MARIBOR

SB TOPOLŠICA

SB CELJE

SB PTUJ

SB NOVO MESTO

SB BREŽICE

SB IZOLA

SB NOVA GORICA

SB MURSKA SOBOTA

SB JESENICE

SB SLOVENJ GRADEC

Ali v bolnišnici oskrbujejo bolnike z rakom pljuč?
Koliko bolnikov na leto oskrbi bolnišnica? >300 >300 >300 100-300 50-100 0-50 50-100 0-50 100-300 >300 50-100
Katero vrsto oskrbe nudi bolnišnica?
urgentno stanje pri bolnikih z RP
diagnostika raka pljuč
zdravljenje raka pljuč
psihosocialna rehabilitacija bolnikov z rakom pljuč
paliativna oskrba bolnikov z rakom pljuč
Katero vrsto diagnostike raka pljuč opravlja bolnišnica?
CT preiskave
PET-CT preiskave naročamo v LJ nar. drug. izvaj.
CT (PET/CT) odčitava redno zaposleni radiolog?
Radiološko/CT vodena biopsija pljuč
Bronhoskopija pljuč
EBUS (bronhoskop z ultrazvočno sondo)
Patološke preglede tkiva opravlja redno zaposlen patolog/citolog?
Diagnostika biomarkerjev (npr. EGFR, ALK…)
Ali se v bolnišnici opravljajo operacije raka pljuč?
Ali se v bolnišnici opravlja VATS (Videotorakoskopska kirurgija)
Ali bolnišnica opravlja transplantacije pljuč?
Ali se v bolnišnici opravlja obsevanje raka pljuč?
Ali v bolnišnici opravljajo stereotaktično obsevanje centralnega živčnega sistema?
Ali v bolnišnici opravljajo stereotaktično obsevanje pljučnih tumorjev?
Ali se v bolnišnici opravlja sistemska terapija raka pljuč?
Ali se v bolnišnici bolniki zdravijo tudi z novejšo tarčno terapijo in imunoterapijo?
Kakšen delež bolnikov se letno vključi v klinične raziskave? 5% 21% 0
Ali bolnišnica nudi bolnikom z rakom pljuč psihosocialno pomoč?
Ali bolnišnica opravlja medicinsko rehabilitacijo po operaciji raka pljuč?
Koliko bolnikov z rakom pljuč letno prejme paliativno oskrbo? >100 >100 >100 50-100 do 50 do 50 do 50 do 50 do 50 50-100 do 50
Ali ima bolnišnica vzpostavljeno mrežo paliativne oskrbe na domu?
Ali obstajajo čakalne dobe za katerokoli oskrbo bolnikov z rakom pljuč?
Čakalna doba za operacije raka pljuč (dni) 0
Čakalna doba za obsevanje raka pljuč (dni) 20
Čakalna doba za zdravljenje s sistemsko terapijo (dni) 7 14
Čakalna doba za psihosocialno oskrbo (dni) 0 0
Čakalna doba za paliativno oskrbo (dni) 15 30
Ali so bolniki z rakom pljuč predstavljeni na multidisciplinarnem konziliju?
DA, v isti bolnišnici
DA, poslani v drugo institucijo Občasno Golnik Golnik ali OI LJ Golnik ali OI LJ Golnik ali OI LJ
DA, poslani v drugo institucijo le takrat, ko je potreben dodaten specilist, ki ni zaposlen v isti bolnišnici Ebus
NE
Ali je bolnik prisoten ob predstavitvi njegovega primera na konziliju?
DA, vedno
DA, po presoji zdravnika ali če bolnik izrazi željo
NE
Kateri člani konzilija so vedno prisotni?
Radiolog
Patolog
Pulmolog
Torakalni kirurg
Internist onkolog
Radioterapevt
Zdravnik paliativne medicine
Psihosocialni delavec