Pljučni rak spada med najpogostejše rake. Bolniki s pljučnim rakom in njihovi svojci se soočajo s hudo boleznijo in težavami, ki jih ta prinaša. Namen nove projektne skupine, ki je bila ustanovljena 22. 2. 2017, je, da bi bolniki preko nje prejeli ustrezne informacije o svoji bolezni, se povezovali med seboj ter tudi s strokovnjaki različnih področij. Namen teh aktivnosti pa je lažje soočanje in premagovanje bolezni, tako s strani vsakega posameznega bolnika in njegove družine kot tudi boljše obvladovanje raka pljuč v družbi. V skupino bi vključili bolnike iz cele Slovenije, ki prebolevajo ali so preboleli pljučnega raka, svojce bolnikov, zdravnike in drugo medicinsko osebje, psihologe, fizioterapevte ter ostale podpornike skupine.

Projektna skupina si je zadala dolgoročne in kratkoročne cilje.

Dolgoročni cilji

Ozaveščanje

Skupina bo na različne načine ozaveščala o raku pljuč. Glavni poudarek bo na izobraževanju bolnikov in svojcev glede različnih tem, kot so: informacije o optimalni diagnostiki, zdravljenju, vključevanju v klinične raziskave, podporni terapiji, možnosti psihološke podpore, rehabilitacije, nege na domu… Ozaveščanje bi potekalo na različne načine: organizirani dogodki, pisni materiali ter informacije na spletni strani.

Povezovanje

Skupina bo bolnike in njihove svojce spodbujala k medsebojnemu povezovanju na različne načine (telefonski pogovori, podporne skupine, internetne oblike povezovanja…) z namenom, da bi si medsebojno izmenjevali izkušnje, ter se medsebojno podpirali v boju z boleznijo.

Opolnomočenje

Skupina bo bolnike in svojce spodbujala k proaktivnemu sodelovanju pri diagnostiki, zdravljenju in rehabilitaciji z vzpostavljanjem trdnih odnosov z osebnimi zdravniki, onkologi in drugimi člani tima, zadolženega za zdravljenje, tako da bi bolniki imeli dostop do najboljše obravnave in bi tako prejeli pravo oskrbo ob pravem času.

Zastopanje interesov bolnikov

Skupina bo sodelovala z različnimi organizacijami in ustanovami, ki so udeležene tako v neposredni obravnavi bolnikov s pljučnim rakom, kakor tudi pri ustvarjanju zdravstvene politike. Namen je ustvariti okolje, kjer bi bili vsi bolniki z rakom pljuč obravnavani enakopravno ter v skladu z najnovejšimi dognanji po svetu. Prioriteta je omogočiti čimprejšnji dostop do novih učinkovitih načinov diagnostike in zdravljenja in s tem izboljšati preživetje bolnikov. Povezali se bomo z mednarodnimi organizacijami bolnikov z rakom pljuč ter civilnimi združenji, ki delujejo na tem področju v Evropi. Skupina bo vzpostavila tudi stik z javnostjo preko javnih medijev.

Kratkoročni cilj

Pridobivanje članov Projektne skupine

Želimo si, da bi čim več bolnikov s pljučnim rakom in njihovih svojcev seznanili z obstojem Projektne skupine in jih vanjo vključili. Društvo pljučnih bolnikov bo Projektni skupini pomagalo tako, da bo svoje člane, ki prebolevajo (ali so preboleli) pljučni rak obvestilo o obstoju nove Projektne skupine, ter jih bo (v kolikor se bodo strinjali) vanjo vključilo. Pridobivanje novih članov bo potekalo tudi s pomočjo prispevkov v glasilu Društva pljučnih bolnikov ter na spletni strani društva. O Projektni skupini bomo obveščali tudi bolnike, ki še niso člani društva in se zdravijo v treh centrih, ki se v Sloveniji ukvarjajo z zdravljenjem raka pljuč:Klinika Golnik, Onkološki inštitut Ljubljana in UKC Maribor.

Priprava izobraževalnega materiala

Skupina bo pripravila izobraževalne materiale v različnih oblikah. V okviru Društva pljučnih bolnikov želimo postaviti spletno stran, na kateri bi se nahajale zloženke o različnih vidikih problematike pljučnega raka: preventiva, epidemiologija, diagnostika, zdravljenje, rehabilitacija… Poleg priprave novih zloženk bomo pregledali že obstoječe in ocenili, ali jih je potrebno posodobiti.

Priprava srečanja na temo raka pljuč

V letošnjem letu želimo pripraviti srečanje na temo raka pljuč. Informacije o srečanju bomo sproti objavljali na spletni strani društva.

Naj zaključim z vabilom. V kolikor bi se nam želeli pridružiti, ste zelo dobrodošli. 

Za informacije o vključitvi v projektno skupino, se obrnite na: Pogoji za včlanitev