Preventiva

Opustitev kajenja

Kajenje vpiva na vsaj 15 različnih tipov raka, najbolj pogosto raka pljuč. Več kot oseba pokadi dnevno višja je možnost, da bo zbolela za rakom. Pomembno pa vpliva tudi koliko časa nekdo kadi. Več let kot oseba kadi, bolj je izpostavljena možnosti, da zboli za rakom.

Nikoli ni prepozno, da prenehate s kajenjem. Pri tem se lahko obrnete po pomoč na:

  1. Zdravstveno-vzgojni centri in centri za krepitev zdravja (CKZ) po Sloveniji- naslov vseh centrov je na spletni strani NIJZ http://www.nijz.si/podrcja-dela/nenazljive.bolezni-in-stanja/nppszb
  2. Referenčne ambulante po Sloveniji (seznam vseh je na straneh Ministrstva za zdravje RS mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/referencne_ambulante
  3. Svetovalni center Slovenske zveze za javno zdravje, okolja in tobačno kontrolo http://zadihaj.net/kontakt/
  4. Svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju kajenja na številki 080 2777 deluje vsak dan med 7.00 in 10.00 ter med 17.00 in 20.00
  5. Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije Pomoč zdravnika – odprti telefon 051 66 33 85 vsak torek (razen ob dela prostih dnevih) med 11. – 13. uro

Zmanjšanje vpliva radona

V Sloveniji se že vrsto let izvaja sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona, ki jih zagotavlja Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji . V okviru tega programa zagotavljajo redne preglede objektov za izvajanje vzgojno-varstvenega, kulturnega, zdravstvenega ali izobraževalnega programa (vrtci, osnovne in srednje šole, dijaški domovi, bolnišnice, zdravstveni domovi in podobno).

Meritve se lahko opravijo tudi v individualnih zgradbah po dogovoru. Enostavni merilnik radona se lahko za obdobje dveh mesecev izposodi pri Upravi Republike Slovenije za varstvo pred sevanji. Za izposojo merilnikov se je potrebno dogovoriti. Več na: https://www.gov.si/teme/zmanjsevanje-izpostavljenosti-radonu/

Gibanje

Vsebina v pripravi.

Prehrana

Vsebina v pripravi.

Zdrava in uravnotežena prehrana lahko zmanjša tveganje za nastanek raka.