Stadiji bolezni

Stadij nam pove razširjenost rakave bolezni. Označujemo ga z TNM (T-tumor, N-bezgavke, M -metastaze).

 
Preden začnemo bolnika zdraviti je pomembno, da vemo ali je rak prisoten le v pljučih ali pa so se že pojavili zasevki v bezgavkah ali v drugih del telesa.
Opredelitev stadijev drobnoceličnega in nedobrocelični se med seboj razlikujeta.

 

Drobnocelični karcinom 

1. Omejena oblika bolezni: tumor se je razširil le v najbližje bezgavke in bolnik nima oddaljenih zasevkov izven prsnega koša
2. Razširjena oblika bolezni: bolnik ima zasevke v oddaljenih organih (jetra, kosti, možgani, podkožje…)

Nedrobnocelični rak pljuč

Okulten (skriti) stadij-tumorske celice najdemo v izmečku slikovno pa ga ne najdemo

Stadij 0 – nenormalne celice odkrijemo v tkivu biopsije (odščipa) sluznice bronhija . Lahko se razvijejo v rakaste celice. Stadij O imenujemo tudi rak »in situ« AIS-adenokarcinom in situ, SCIS- ploščatocelični karcinom in situ.

Stadij I razdelimo v IA in IB
IA Tumor je velik do 3 cm in ne zaseva v lokalne bezgavke
IB Tumor je velik od 3 do 4 cm in ne zaseva v lokalne bezgavke

Stadij II razdelimo v II A in II B
II A Tumor je velik od 4 do 5 cm in ne zaseva v lokalne bezgavke.
II B Tumor je velik 5 cm ali manj in zaseva v bezgavke na isti strani prsnega koša kjer je tumor in ležijo zajete bezgavke ob tumorju ali ob bronhiju blizu tumorja
ali
Tumor se ni razširil v lokalne bezgavke vendar je večji kot 5 cm in ne presega 7 cm ali je v istem režnju pljuč še en tumor.
Stadij II B označuje tudi stadij pri katerem tumor vrašča v pljučno mreno, prsno steno, v živec, ki oživčuje prepono ali pa vrašča v zunanjo srčno ovojnico.

Stadij III delimo v IIIA, IIIB in IIIC

IIIA
Tumor ne presega velikosti 5 cm, vendar zaseva v bezgavke na isti strani prsnega koša kot je tumor in v bezgavke okoli sapnika ali okoli glavne žile odvodnice-aorte.
ali
tumor je večji kot 5 cm in ne presega 7 cm ali je v istem režnju pljuč še en tumor, zaseva v bezgavke na isti strani prsnega koša kjer je tumor ali ležijo zajete bezgavke ob tumorju ali ob bronhiju blizu tumorja.
Stadij III A označuje tudi stadij pri katerem tumor vrašča v rebrno mreno, prsno steno, v živec, ki oživčuje prepono ali pa vrašča v zunanjo srčno ovojnico.
ali
Tumor je večji od 7 cm, v istem lobusu je še en tumor,
Ali tumor vrašča v sapnik, v mesto razcepišče obeh glavnih bronhov, v požiralnik, v prsnico ali hrbtenico, v prepono, v srce, v velike žile in vrašča v živec, ki oživčuje glasilke (hripavost)

Stadij III B
Tumor je manjši od 5 cm vendar zaseva v bezgavke nad ključnico na isti strani kot je tumor ali v katerokoli bezgavko na nasprotni strani prsnega koša kot je tumor.
ali
Tumor je katerekoli velikosti in zaseva v bezgavke na isti strani prsnega koša kot je tumor. Zajete so lahko tudi bezgavke okoli sapnika, okoli aorte , okoli mesta razcepišča obeh glavnih bronhijev . V istem ali drugem pljučnem režnju je lahko še eden ali več tumorjev. Tumor lahko vrašča v rebrno mreno, prsno steno, v preponski živec, zunanji predel osrčnika, v sapnik, požiralnik, v prsnico ali hrbtenico, v prepono ali srce, Tumor lahko vrašča v velike žile ali zajema živec, ki oživčuje glasilke (hripavost)
Stadij III C
Tumor je katerekoli velikosti in zaseva v bezgavke nad ključnico na isti strani prsnega koša kot je tumor ali v katerokoli bezgavko na nasprotni strani prsnega koša. Prisoten je lahko še en ali več tumorjev v istem režnju ali v več režnjih na isti strani prsnega koša kot je primarni tumor.
Tumor lahko vrašča v rebrno mreno, prsno steno, v preponski živec, zunanji predel osrčnika, v sapnik, požiralnik, v prsnico ali hrbtenico, v prepono ali srce, Tumor lahko vrašča v velike žile ali zajema živec, ki oživčuje glasilke (hripavost)

Stadij IV delimo v IV A in IV B

IV A
Tumor je katerekoli velikosti in zaseva v bezgavke. Prisotnih je eden ali več tumorjev tudi v drugem pljučnem krilu.
Zasevki so lahko v rebrni mreni ali v osrčniku. Rakaste celice so lahko prisotne v tekočini v osrčniku ali v tekočini med pljuči in rebrno mreno.
Zasevke najdemo v enem oddaljenem organu: možganih, jetrih, nadledvični žlezi, ledvici, kosteh, ali oddaljenih bezgavkah
IV B
Rak je razsejan po celem telesu v enem ali več oddaljenih organih