Novo možnost sistemskega zdravljenja bolnikov z razsejanim nedrobnoceličnim rakom pljuč, predstavlja imunoterapija z zaviralci kontrolnih točk na limfocitih T (npr. PD-1) ali pa njihovih ligandov na tumorskih celicah (npr. PD-L1), ki je v zadnjih letih močno preoblikovala zdravljenje bolnikov z rakom pljuč. Imunoterapija omogoča dolgotrajne remisije, ki pri določenem odstotku bolnikov najverjetneje vodijo tudi v ozdravitev razsejane rakave bolezni.

Imunoterapija ima, poleg specifičnega delovanja (posredno, preko zavore že zavrtega imunskega sistema) tudi specifične sopojave zdravljenja. V primeru prekomerne aktivacije lastnega imunskega sistema se razvijejo sopojavi, ki posnemajo avtoimuna obolenja. Sopojavi višjih stopenj (G3 in 4) so sicer zelo redki, vendar prav zaradi redkosti, lahko slabo poznani in zato težje obvladljivi.