Obsevamo z namenom popolnega uničenja tumorja, za zmanjšanje verjetnosti ponovitve bolezni po operaciji, za zmanjšanje bolnikovih težav ali zato, da preprečimo pojav oddaljenih zasevkov (npr. preventivno obsevanje glave pri drobnoceličnem raku).