Z odkritjem aktivirajočih mutacij v genu za EGFR kot napovednega dejavnika za odgovor na zdravljenje z inhibitorji tirozinskih kinaz (TKI) pred dobrim desetletjem se je tudi pri raku pljuč pričela revolucija sistemskega zdravljenja. Z nadaljnjim razvojem molekularne biologije ter odkrivanjem novih onkogenih tarč zdravljenje razsejanega raka pljuč postaja vse bolj kompleksno.

Dokazanih je bilo več molekularnih tarč (EGFR, ALK, ROS1, BRAF); za te tarče so razvita tudi tarčna zdravila (male molekule). Poznavanje molekularnih tarč in uvedba izjemno učinkovitih, v posamezno tarčo usmerjenih zdravil, v vsakodnevno klinično prakso je pomembno izboljšala srednja preživetja bolnikov.

Sopojavi zdravljenja so v večini primerov predvidljivi, z dobro zdravstveno vzgojo bolnika jih lahko preprečimo oz. v kolikor se pojavijo, omilimo.

Tarčna zdravila za zdravljenje raka pljuč so na voljo v obliki tablet, ki jih bolnik jemlje doma.