Zdravljenje raka pljuč

Zdravljenje raka pljuč lahko poteka z operacijo, obsevanjem ali s sistemsko terapijo (kemoterapija, tarčna zdravila in imunoterapija). Zdravljenje je pogosto kombinacija več načinov, ki se dopolnjujejo s podpornim zdravljenjem (protibolečinska terapija, zdravila proti slabosti ipd.).

Zdravljenje napredovale bolezni je kompleksno, prepletajo se sistemsko, lokalno in simptomatsko zdravljenje. Namen zdravljenja napredovale bolezni je dobra kvaliteta ob podaljšanemu življenju.